Toggle Switch with HTML
Toggle Switch with HTML

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Yer Seçimi Analizi

Yer seçim analizleri firmaların yeni yatırımlarını veya mevcut yatırımlarını nerede konumlandırmaları gerektiğini analiz eden ve firmaların yatırımlarını nasıl şekillendirmeleri gerektiği konusunda girdiler oluşturmaktadır. Yatırımın maliyeti, hinterlant içerisinde hizmet sunulacak hacim ve yatırımın konumlanacağı yere bağlı olarak avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırmalı olarak sunan lokasyon analizleri, yatırımın fayda maksimizasyonu ve risk minimizasyonu belirlemek amaçlı çalışmalardır.

Yer Seçimi Analizi

Yer seçim analizleri firmaların yeni yatırımlarını veya mevcut yatırımlarını nerede konumlandırmaları gerektiğini analiz eden ve firmaların yatırımlarını nasıl şekillendirmeleri gerektiği konusunda girdiler oluşturmaktadır. Yatırımın maliyeti, hinterlant içerisinde hizmet sunulacak hacim ve yatırımın konumlanacağı yere bağlı olarak avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırmalı olarak sunan lokasyon analizleri, yatırımın fayda maksimizasyonu ve risk minimizasyonu belirlemek amaçlı çalışmalardır.

Sektörel Rekabet Analizi

Firmaların rekabetçi yapılarını geliştirmeye yönelik sektörel analizlerle pazarda yer alan rakiplerini ve sektör paydaşlarının tanınması amacıyla yapılan analizleri kapsamaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda hizmet sunulan alanda veya hizmet sunulması planlanan alanda yeni atılacak adımların şekillenmesine yönelik çalışmalardır.

Sektörel Rekabet Analizi

Firmaların rekabetçi yapılarını geliştirmeye yönelik sektörel analizlerle pazarda yer alan rakiplerini ve sektör paydaşlarının tanınması amacıyla yapılan analizleri kapsamaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda hizmet sunulan alanda veya hizmet sunulması planlanan alanda yeni atılacak adımların şekillenmesine yönelik çalışmalardır.

Rota Optimizasyonu

Rota Optimizasyonu, işletmenizin taşıma ve dağıtım faaliyetlerini en uygun ve verimli şekilde planlamak için geliştirilen stratejileri kapsar. Firmaların lojistik faaliyetlerinin veri analitiği ile optimize edilmesi, sunulan hizmetin kalitesini, maliyetlerini ve hacmine doğrudan etki eden (araç, çalışan v.b.) efektif çözümler sunan çalışmalardır.

Rota Optimizasyonu

Rota Optimizasyonu, işletmenizin taşıma ve dağıtım faaliyetlerini en uygun ve verimli şekilde planlamak için geliştirilen stratejileri kapsar. Firmaların lojistik faaliyetlerinin veri analitiği ile optimize edilmesi, sunulan hizmetin kalitesini, maliyetlerini ve hacmine doğrudan etki eden (araç, çalışan v.b.) efektif çözümler sunan çalışmalardır.

Gayrimenkul Değer Tespiti

Gayrimenkul değerleme, taşınmaz bir mülkün değerine ilişkin olarak, gayrimenkulün konumu, büyüklüğü, niteliği, fiziksel özellikleri, bulunduğu piyasanın arz ve talep koşulları, genel ekonomik koşullar, yasallık durumu, gelir potansiyeli gibi kriterlere bağlı olarak bir tahmin ve takdir sürecidir. Gayrimenkul değerlemesinin kapsamına başta arsa, arazi, konut, dükkan, fabrika, hastane, iş merkezi, ofis, depo, turizm tesisi, alışveriş merkezi gibi varlık türleri olmak üzere her türlü mülk tipleri girmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin alım-satım, mal paylaşımı gibi hukuki ve ticari süreçlerde çözümler sunan çalışmalardır.

Gayrimenkul Değer Tespiti

Gayrimenkul değerleme, taşınmaz bir mülkün değerine ilişkin olarak, gayrimenkulün konumu, büyüklüğü, niteliği, fiziksel özellikleri, bulunduğu piyasanın arz ve talep koşulları, genel ekonomik koşullar, yasallık durumu, gelir potansiyeli gibi kriterlere bağlı olarak bir tahmin ve takdir sürecidir. Gayrimenkul değerlemesinin kapsamına başta arsa, arazi, konut, dükkan, fabrika, hastane, iş merkezi, ofis, depo, turizm tesisi, alışveriş merkezi gibi varlık türleri olmak üzere her türlü mülk tipleri girmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin alım-satım, mal paylaşımı gibi hukuki ve ticari süreçlerde çözümler sunan çalışmalardır.

Fizibilite Raporu

Fizibilite raporları konut, arsa, işyeri, fabrika, tarla ticari bina, depo, otel gibi yapılması planlanan çeşitli yatırımların karar alma süreçlerinde yatırım maliyeti, gelecek değeri, yatırımın kendini karşılama yılı gibi soruları inceleyen raporlardır. Yatırım öncesinde geliştirilen farklı senaryolarda yatırımların güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilerek yatırımın şekillenmesi konusunda başarılı şekilde yardımcı olmayı hedefleyen raporlardır.

Fizibilite Raporu

Fizibilite raporları konut, arsa, işyeri, fabrika, tarla ticari bina, depo, otel gibi yapılması planlanan çeşitli yatırımların karar alma süreçlerinde yatırım maliyeti, gelecek değeri, yatırımın kendini karşılama yılı gibi soruları inceleyen raporlardır. Yatırım öncesinde geliştirilen farklı senaryolarda yatırımların güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilerek yatırımın şekillenmesi konusunda başarılı şekilde yardımcı olmayı hedefleyen raporlardır.

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Tekil bir taşınmaza veya belirli bir bölge içerisinde planlanan, farklı ölçek ve sektörlerdeki yatırımlara yönelik değerlendirmeler sunan çalışmalardır. Gayrimenkul yatırımlarında hedeflenen yatırım ve hayata geçirilen yatırım arasındaki ilişkini doğru kurulması gerekmektedir. Bu çalışmalarda mevcut pazara ilişkin olumlu ve olumsuz yönler ve potansiyel incelenerek yatırım opsiyonları değerlendirilir. Planlama ve karar verme aşamasında, bölge içerisinde farklı sektörlerde ve ölçeklerdeki yatırımların ne gibi potansiyellere ve risklere sahip olduğunu sunarak yatırımcıların daha sağlıklı yatırımlar gerçekleştirmesine çözümler sunan çalışmalardır.

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Tekil bir taşınmaza veya belirli bir bölge içerisinde planlanan, farklı ölçek ve sektörlerdeki yatırımlara yönelik değerlendirmeler sunan çalışmalardır. Gayrimenkul yatırımlarında hedeflenen yatırım ve hayata geçirilen yatırım arasındaki ilişkini doğru kurulması gerekmektedir. Bu çalışmalarda mevcut pazara ilişkin olumlu ve olumsuz yönler ve potansiyel incelenerek yatırım opsiyonları değerlendirilir. Planlama ve karar verme aşamasında, bölge içerisinde farklı sektörlerde ve ölçeklerdeki yatırımların ne gibi potansiyellere ve risklere sahip olduğunu sunarak yatırımcıların daha sağlıklı yatırımlar gerçekleştirmesine çözümler sunan çalışmalardır.

En İyi Kullanım (Bestuse) Analizi

En iyi kullanım analizleri bir taşınmazın uzun, orta ve kısa vadeli hedeflere göre, farklı yatırım türlerinin birbirlerine kıyasla ne gibi avantajlara sahip olduğunu ortaya koymayı hedefleyen çalışmalardır. Bu analizlerde taşınmazın konumu, büyüklüğü, bölgenin ihtiyacı gibi mekânsal analizler ile taşınmazın yapılaşma ve imar planı fonksiyonları birlikte doğru bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bu değerlendirme süreci sonrasında taşınmazın farklı senaryolar ve farklı kullanımları değerlendirilerek en verimli alternatifi sunan çalışmalardır.

En İyi Kullanım (Bestuse) Analizi

En iyi kullanım analizleri bir taşınmazın uzun, orta ve kısa vadeli hedeflere göre, farklı yatırım türlerinin birbirlerine kıyasla ne gibi avantajlara sahip olduğunu ortaya koymayı hedefleyen çalışmalardır. Bu analizlerde taşınmazın konumu, büyüklüğü, bölgenin ihtiyacı gibi mekânsal analizler ile taşınmazın yapılaşma ve imar planı fonksiyonları birlikte doğru bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bu değerlendirme süreci sonrasında taşınmazın farklı senaryolar ve farklı kullanımları değerlendirilerek en verimli alternatifi sunan çalışmalardır.

Ulaşım Modelleme Hizmetleri

Ulaşım modelleri, farklı ulaşım ve arazi kullanım seçeneklerinin etkisini değerlendirmek ve   kentin ulaşım sisteminin gelecekte nasıl performans göstereceğini anlamak amacıyla yapılmakta olup ulaşım yatırımları açısından modeller sunan çalışmalardır.

Ulaşım Modelleme Hizmetleri

Ulaşım modelleri, farklı ulaşım ve arazi kullanım seçeneklerinin etkisini değerlendirmek ve   kentin ulaşım sisteminin gelecekte nasıl performans göstereceğini anlamak amacıyla yapılmakta olup ulaşım yatırımları açısından modeller sunan çalışmalardır.

Ulaşım Yatırım Danışmanlığı

Ulusal ve yerel ölçekte yapılacak ulaşım yatırımları (Otoyol, Köprülü Kavşak vb.) yüksek maliyetli yatırımlardır ve yatırım öncesi fizibilite çalışmaları son derece önemlidir. Günlük, aylık ve yıllık olarak araç hareketliliğinin tespiti ve buna yönelik yatırım tespitleri ile kamu kurumları ve tüzel kişilere yönelik en uygun alternatif sunan çalışmalardır.

Ulaşım Yatırım Danışmanlığı

Ulusal ve yerel ölçekte yapılacak ulaşım yatırımları (Otoyol, Köprülü Kavşak vb.) yüksek maliyetli yatırımlardır ve yatırım öncesi fizibilite çalışmaları son derece önemlidir. Günlük, aylık ve yıllık olarak araç hareketliliğinin tespiti ve buna yönelik yatırım tespitleri ile kamu kurumları ve tüzel kişilere yönelik en uygun alternatif sunan çalışmalardır.

Bölgesel Trafik Çözümleri

Bölgesel trafik problemlerin çözümü için doğru analizlerin yapılması, modelleme ve simülasyonlar üzerinden yeni bir ulaşım sistemi veya noktasal öneriler geliştirilmesi gerekmektedir. Kronikleşmiş trafik problemlerinin yaşandığı bölgelerde veya büyük ölçekli yolculuk talebi oluşturan (Hastane, AVM, Liman vb.) yatırımlarda bölgenin trafik kurgusunu analiz ederek en verimli çözümleri sunan çalışmalardır.

Bölgesel Trafik Çözümleri

Bölgesel trafik problemlerin çözümü için doğru analizlerin yapılması, modelleme ve simülasyonlar üzerinden yeni bir ulaşım sistemi veya noktasal öneriler geliştirilmesi gerekmektedir. Kronikleşmiş trafik problemlerinin yaşandığı bölgelerde veya büyük ölçekli yolculuk talebi oluşturan (Hastane, AVM, Liman vb.) yatırımlarda bölgenin trafik kurgusunu analiz ederek en verimli çözümleri sunan çalışmalardır.

Toplu Taşıma Optimizasyonu

Farklı ulaşım sistemleri veya aynı moddaki ulaşım sistemlerinin kapasite, verimlilik, performans ve konforunu arttırmak için kentsel hareketlilik ve yolculuk talepleri karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Büyükşehir belediyeleri, yoğun servis kullanımının olduğu işletmeler ve sanayi kuruluşlarının taşımacılık filolarının giderleri yıllık bütçelerinde önemli paylara sahiptir. Bu sistemlerde verimliliğin artması ile elde edilecek %5-10 performans/tasarruf artışları kurum ve işletmeler için önemli bir bütçe tasarrufu sağlamakta olan çalışmalardır.

Toplu Taşıma Optimizasyonu

Farklı ulaşım sistemleri veya aynı moddaki ulaşım sistemlerinin kapasite, verimlilik, performans ve konforunu arttırmak için kentsel hareketlilik ve yolculuk talepleri karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Büyükşehir belediyeleri, yoğun servis kullanımının olduğu işletmeler ve sanayi kuruluşlarının taşımacılık filolarının giderleri yıllık bütçelerinde önemli paylara sahiptir. Bu sistemlerde verimliliğin artması ile elde edilecek %5-10 performans/tasarruf artışları kurum ve işletmeler için önemli bir bütçe tasarrufu sağlamakta olan çalışmalardır.