Toggle Switch with HTML
Toggle Switch with HTML

Projelerimiz

Projelerimiz

Günlük Araç (Etiketli)_kırp
Günlük Araç (Etiketli)_kırp

Bölgesel Trafik Çözümü

Bölgesel Trafik Çözümü

Aliağa Liman Bölgesi

Aliağa Liman Bölgesi

Aliağa liman bölgesinde altyapı yetersizlikleri ve yoğun yük taşımacılığından kaynaklı trafik problemleri için bölgenin trafik altyapısı ve araç hareketliliği analiz edilip değerlendirilmiştir. Sonuç olarak noktasal ve bölgesel olarak çeşitli çözüm önerileri (Kavşak, demiryolu vb.) ve politikalar geliştirilmiştir.

Aliağa liman bölgesinde altyapı yetersizlikleri ve yoğun yük taşımacılığından kaynaklı trafik problemleri için bölgenin trafik altyapısı ve araç hareketliliği analiz edilip değerlendirilmiştir. Sonuç olarak noktasal ve bölgesel olarak çeşitli çözüm önerileri (Kavşak, demiryolu vb.) ve politikalar geliştirilmiştir.

Ulaşım Planlama

Ulaşım Planlama

Bursa İli Ulaşım Önerileri

Bursa İli Ulaşım Önerileri

Bursa kentinde geçmişte yapılan çalışmalarda tespit edilen, günümüzde devam eden ve gelecekte yaşanma riski bulunan trafik ve ulaşım problemleri incelenmiştir. Tespit edilen mevcut problemler ve oluşabilecek problem öngörülere yönelik sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımlar çerçevesinde geliştirilen çözüm önerileri ile Bursa kentinin ulaşım problemlerin azaltılması ve kabul edilebilir standartlara erişmesi hedeflenmiştir.

Bursa kentinde geçmişte yapılan çalışmalarda tespit edilen, günümüzde devam eden ve gelecekte yaşanma riski bulunan trafik ve ulaşım problemleri incelenmiştir. Tespit edilen mevcut problemler ve oluşabilecek problem öngörülere yönelik sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımlar çerçevesinde geliştirilen çözüm önerileri ile Bursa kentinin ulaşım problemlerin azaltılması ve kabul edilebilir standartlara erişmesi hedeflenmiştir.

Ulaşım Yatırım Danışmanlığı

Ulaşım Yatırım Danışmanlığı

Çeşme Turizm Bölgesi

Çeşme Turizm Bölgesi

Ege Turizm Merkezleri-Çeşme Projesi kapsamında, Çeşme Bölgesi’nde yapılması planlanan tesislerin İzmir – Çeşme Otoyolu ve İzmir – Çeşme Devlet Karayolu gibi bölgenin karayolu ulaşım altyapısı üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi konusunda analiz ve projeksiyonlar yapılarak, bölgenin gelecekte ulaşım altyapısına yönelik öneriler geliştirilmiştir.   

Ege Turizm Merkezleri-Çeşme Projesi kapsamında, Çeşme Bölgesi’nde yapılması planlanan tesislerin İzmir – Çeşme Otoyolu ve İzmir – Çeşme Devlet Karayolu gibi bölgenin karayolu ulaşım altyapısı üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi konusunda analiz ve projeksiyonlar yapılarak, bölgenin gelecekte ulaşım altyapısına yönelik öneriler geliştirilmiştir.   

Raylı Sistemler Yatırım Danışmanlığı

Raylı Sistemler Yatırım Danışmanlığı

İBB Raylı Sistemler Yatırım Değerlendirme Çalıması

İBB Raylı Sistemler Yatırım Değerlendirme Çalıması

Raylı sistemlerin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin çok yüksek olmasına karşın parasal getirilerinin sınırlı olması nedeniyle İstanbul’da sürmekte olan raylı sistem yatırımları ile planlanan (proje aşamasında ya da kredi bulma aşamasında) yatırımların değerlendirilmesi ve yatırım önceliklerinin belirlenmesi konusunda analizler ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Raylı sistemlerin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin çok yüksek olmasına karşın parasal getirilerinin sınırlı olması nedeniyle İstanbul’da sürmekte olan raylı sistem yatırımları ile planlanan (proje aşamasında ya da kredi bulma aşamasında) yatırımların değerlendirilmesi ve yatırım önceliklerinin belirlenmesi konusunda analizler ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Yer Seçimi ve Fizibilite

Yer Seçimi ve Fizibilite

Yeni Şube Yer Seçimi

Yeni Şube Yer Seçimi

Tatlı-Gıda sektöründe faaliyet gösteren ve yeni şubeler açan markanın yeni şubeleri için yer seçimi ve kapsamlı fizibilite raporu; Markanın müşteri profili ve pazar konumlanması doğrultusunda potansiyel olarak nerelerde şube açmasının avantajlı olacağı tespit edilerek alternatifler belirlenmiştir.

Alternatifler üzerinde bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, erişilebilirliği, demografik yapısı, mekânsal niteliği, yatırım maliyeti, geri dönüş süresi gibi parametrelerin analizler yapılarak incelenmiştir. Tüm alternatiflerin detaylı incelenmesi sonucunda karar verilen bölgelerde yeni şube yatırımları başarıyla faaliyete geçirilmiştir.

Tatlı-Gıda sektöründe faaliyet gösteren ve yeni şubeler açan markanın yeni şubeleri için yer seçimi ve kapsamlı fizibilite raporu; Markanın müşteri profili ve pazar konumlanması doğrultusunda potansiyel olarak nerelerde şube açmasının avantajlı olacağı tespit edilerek alternatifler belirlenmiştir.

Alternatifler üzerinde bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, erişilebilirliği, demografik yapısı, mekânsal niteliği, yatırım maliyeti, geri dönüş süresi gibi parametrelerin analizler yapılarak incelenmiştir. Tüm alternatiflerin detaylı incelenmesi sonucunda karar verilen bölgelerde yeni şube yatırımları başarıyla faaliyete geçirilmiştir.

Toplu Taşıma Optimizasyonu

Toplu Taşıma Optimizasyonu

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sistemi optimizasyon çalışmaları kapsamında, kentin toplu taşıma sisteminin eksikleri ve talepleri tespit edilmiştir. Tasarlanan yeni hatlar, mevcut hatlara yönelik müdahaleler, frekans düzlenmeleri ve önerilen hareket merkezleriyle, sistem verimliliğinin optimum seviyelere gelmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma doğrultusunda, günde 120.000 olan toplu taşıma yolculuk sayısı 150.000 bine yükselmiş, sistem verimliliğinde ise %40 artış sağlanmıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sistemi optimizasyon çalışmaları kapsamında, kentin toplu taşıma sisteminin eksikleri ve talepleri tespit edilmiştir. Tasarlanan yeni hatlar, mevcut hatlara yönelik müdahaleler, frekans düzlenmeleri ve önerilen hareket merkezleriyle, sistem verimliliğinin optimum seviyelere gelmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma doğrultusunda, günde 120.000 olan toplu taşıma yolculuk sayısı 150.000 bine yükselmiş, sistem verimliliğinde ise %40 artış sağlanmıştır.