Toggle Switch with HTML
Toggle Switch with HTML

VERİDEN
GELECEĞE

DYNAMIC
PLANNING
STUDIO

Tüm planlama hizmetlerini
kolayca tek bir yerden alabileceğiniz yeni nesil stüdyo.
VEYA

VERİDEN GELECEĞE

DYNAMIC
PLANNING
STUDIO

Tüm planlama hizmetlerini
kolayca tek bir yerden alabileceğiniz yeni nesil stüdyo.
VEYA

VERİDEN GELECEĞE

DYNAMIC
PLANNING
STUDIO

Tüm planlama hizmetlerini
kolayca tek bir yerden alabileceğiniz yeni nesil stüdyo.
VEYA

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

VERİ ANALİZİ VE
LOKASYON HİZMETLERİ

 • Yer Seçimi Analizi
 • Sektörel Rekabet Analizi
 • Rota Optimizasyonu

GAYRİMENKUL DEĞER TESPİTİ VE YATIRIM HİZMETLERİ

 • Gayrimenkul Değerleme
 • Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
 • Fizibilite Raporu
 • En İyi Kullanım (Bestuse) Analizi

ULAŞIM PLANLAMASI VE KENTSEL ULAŞIM

 • Ulaşım Modelleme Hizmetleri
 • Ulaşım Yatırım Danışmanlığı
 • Bölgesel Trafik Çözümleri
 • Toplu Taşıma Optimizasyonu
 • Raylı Sistem Yatırım Danışmanlığı

KENTSEL PLANLAMA VE İMAR HİZMETLERİ

 • Çevre Düzeni Planı
 • Nazım İmar Planı
 • Uygulama İmar Planı
 • Plan Değişikliği (Tadilatı)
 • İmar Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm

VERİ ANALİZİ VE
LOKASYON HİZMETLERİ

 • Yer Seçimi Analizi
 • Sektörel Rekabet Analizi
 • Rota Optimizasyonu

GAYRİMENKUL DEĞER TESPİTİ VE
YATIRIM HİZMETLERİ

 • Gayrimenkul Değerleme
 • Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
 • Fizibilite Raporu
 • En İyi Kullanım (Bestuse) Analizi

ULAŞIM PLANLAMASI VE
KENTSEL ULAŞIM

 • Ulaşım Modelleme Hizmetleri
 • Ulaşım Yatırım Danışmanlığı
 • Bölgesel Trafik Çözümleri
 • Toplu Taşıma Optimizasyonu
 • Raylı Sistem Yatırım Danışmanlığı

KENTSEL PLANLAMA VE İMAR HİZMETLERİ

 • Çevre Düzeni Planı
 • Nazım İmar Planı
 • Uygulama İmar Planı
 • Plan Değişikliği (Tadilatı)
 • İmar Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm

Veriden Geleceğe!

Veriden Geleceğe!

Veri Analizi ve Lokasyon Hizmetleri

Veri Analizi ve Lokasyon Hizmetleri

Yer Seçimi Analizi

Sektörel öncelikleriniz doğrultusunda işletmeniz için en uygun/avantajlı/doğru bölgeyi tespit etmenize / belirlemenize yardımcı oluyoruz.

Sektörel Rekabet Analizi

Faaliyet gösterdiğiniz sektörlere yönelik mevcut durum yapısı ve gelecek projeksiyonları ile sektördeki rekabet düzeyi, arz-talep durumu, pazar doygunluğu, riskler ve fırsatların tespitini yaparak sizlere yardımcı oluyoruz.

Rota Optimizasyonu

İşletmenizin taşıma ve dağıtım faaliyetlerini veri analitiği ile planlayarak firmanızın sunduğu hizmetlerin kalitesi artarken, maliyetlerinizin azalmasına ve verimliliğinizin artmasına yardımcı oluyoruz.

Yer Seçimi Analizi

Sektörel öncelikleriniz doğrultusunda işletmeniz için en uygun/avantajlı/doğru bölgeyi tespit etmenize / belirlemenize yardımcı oluyoruz.

Sektörel Rekabet Analizi

Faaliyet gösterdiğiniz sektörlere yönelik mevcut durum yapısı ve gelecek projeksiyonları ile sektördeki rekabet düzeyi, arz-talep durumu, pazar doygunluğu, riskler ve fırsatların tespitini yaparak sizlere yardımcı oluyoruz.

Rota Optimizasyonu

İşletmenizin taşıma ve dağıtım faaliyetlerini veri analitiği ile planlayarak firmanızın sunduğu hizmetlerin kalitesi artarken, maliyetlerinizin azalmasına ve verimliliğinizin artmasına yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Değer Tespiti
ve Yatırım Hizmetleri

Gayrimenkul Değer Tespiti ve Yatırım Hizmetleri

Gayrimenkul Değer Tespiti

Gerçek ve tüzel kişilerin alım-satım, mal paylaşımı gibi hukuki ve ticari süreçlerde ihtiyaç duydukları değerleme raporlarının hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

En İyi Kullanım (Bestuse) Analizi

Taşınmazların (Bina, Arsa, tarla vb.) yasal statülerine göre farklı senaryolar ve alternatiflerin incelenmesiyle finansal olarak en yüksek değerde faydalanılmasına yardımcı oluyoruz.

Fizibilite Raporu

Yatırımlarınızın öncesinde hazırladığımız fizibilite raporlarında farklı senaryo analizleri ile konut, arsa, işyeri, fabrika, ticari bina, depo, otel gibi yapılması planlanan çeşitli yatırımların karar alma süreçlerinde yatırım maliyeti, gelecek değeri, yatırımın kendini karşılama yılı gibi sorularınızı cevaplayarak yatırımlarınıza yön vermenize yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Gayrimenkul yatırımlarında hedeflenen yatırım ve hayata geçirilen yatırım arasındaki ilişkini doğru kurulması, mevcut pazara ilişkin olumlu ve olumsuz yönlerin, tehdit ve fırsatların tespiti ile yatırımlarınızın şekillenmesinde sizlere yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Değer Tespiti

Gerçek ve tüzel kişilerin alım-satım, mal paylaşımı gibi hukuki ve ticari süreçlerde ihtiyaç duydukları değerleme raporlarının hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

En İyi Kullanım (Bestuse) Analizi

Taşınmazların (Bina, Arsa, tarla vb.) yasal statülerine göre farklı senaryolar ve alternatiflerin incelenmesiyle finansal olarak en yüksek değerde faydalanılmasına yardımcı oluyoruz.

Fizibilite Raporu

Yatırımlarınızın öncesinde hazırladığımız fizibilite raporlarında farklı senaryo analizleri ile konut, arsa, işyeri, fabrika, ticari bina, depo, otel gibi yapılması planlanan çeşitli yatırımların karar alma süreçlerinde yatırım maliyeti, gelecek değeri, yatırımın kendini karşılama yılı gibi sorularınızı cevaplayarak yatırımlarınıza yön vermenize yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Gayrimenkul yatırımlarında hedeflenen yatırım ve hayata geçirilen yatırım arasındaki ilişkini doğru kurulması, mevcut pazara ilişkin olumlu ve olumsuz yönlerin, tehdit ve fırsatların tespiti ile yatırımlarınızın şekillenmesinde sizlere yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Değer Tespiti

Gerçek ve tüzel kişilerin alım-satım, mal paylaşımı gibi hukuki ve ticari süreçlerde ihtiyaç duydukları değerleme raporlarının hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

En İyi Kullanım (Bestuse) Analizi

Taşınmazların (Bina, Arsa, tarla vb.) yasal statülerine göre farklı senaryolar ve alternatiflerin incelenmesiyle finansal olarak en yüksek değerde faydalanılmasına yardımcı oluyoruz.

Fizibilite Raporu

Yatırımlarınızın öncesinde hazırladığımız fizibilite raporlarında farklı senaryo analizleri ile konut, arsa, işyeri, fabrika, ticari bina, depo, otel gibi yapılması planlanan çeşitli yatırımların karar alma süreçlerinde yatırım maliyeti, gelecek değeri, yatırımın kendini karşılama yılı gibi sorularınızı cevaplayarak yatırımlarınıza yön vermenize yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Gayrimenkul yatırımlarında hedeflenen yatırım ve hayata geçirilen yatırım arasındaki ilişkini doğru kurulması, mevcut pazara ilişkin olumlu ve olumsuz yönlerin, tehdit ve fırsatların tespiti ile yatırımlarınızın şekillenmesinde sizlere yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Değer Tespiti

Gerçek ve tüzel kişilerin alım-satım, mal paylaşımı gibi hukuki ve ticari süreçlerde ihtiyaç duydukları değerleme raporlarının hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

En İyi Kullanım (Bestuse) Analizi

Taşınmazların (Bina, Arsa, tarla vb.) yasal statülerine göre farklı senaryolar ve alternatiflerin incelenmesiyle finansal olarak en yüksek değerde faydalanılmasına yardımcı oluyoruz.

Fizibilite Raporu

Yatırımlarınızın öncesinde hazırladığımız fizibilite raporlarında farklı senaryo analizleri ile konut, arsa, işyeri, fabrika, ticari bina, depo, otel gibi yapılması planlanan çeşitli yatırımların karar alma süreçlerinde yatırım maliyeti, gelecek değeri, yatırımın kendini karşılama yılı gibi sorularınızı cevaplayarak yatırımlarınıza yön vermenize yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Gayrimenkul yatırımlarında hedeflenen yatırım ve hayata geçirilen yatırım arasındaki ilişkini doğru kurulması, mevcut pazara ilişkin olumlu ve olumsuz yönlerin, tehdit ve fırsatların tespiti ile yatırımlarınızın şekillenmesinde sizlere yardımcı oluyoruz.

Ulaşım Planlaması ve
Kentsel Ulaşım

Ulaşım Modelleme Hizmetleri

Ağ ve talep modellemesi, beklenen trafik akımının analizi, toplu taşıma servislerinin planlanması için ulaşım stratejileri ve çözümleri geliştirerek sizlere yardımcı oluyoruz.

Ulaşım Yatırım Danışmanlığı

Ulusal ve yerel ölçekteki ulaşım yatırımlarına yönelik ulaşım modellemeleri ile yapılacak yatırımların tespiti, önceliklendirilmesi ve maliyetlendirilmelerini yaparak doğru yatırımın hayata geçirilmesi için sizlere yardımcı oluyoruz.

Bölgesel Trafik Çözümleri

Kronikleşmiş trafik problemlerinin yaşandığı bölgelerde veya büyük ölçekli yolculuk talebi oluşturan (Hastane, AVM, Liman vb.) yatırımlarda bölgenin trafik kurgusunun analiz edilip bölgesel veya noktasal çözüm önerileri geliştirerek sağlıklı bir trafik kurgusu için sizlere yardımcı oluyoruz.

Toplu Taşıma Optimizasyonu

Kentlerin değişen dinamik yapısından kaynaklanan ulaşım ihtiyaçlarını big data (büyük veri) kullanımı ve yolculuk modellemeleriyle yüksek verimlilikte ve doğru frekansta kurgulayarak toplu taşıma sistemleri tasarlayarak sizlere yardımcı oluyoruz.

Raylı Sistem Yatırım Danışmanlığı

Kent içi yolculuklar ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda toplu taşıma sistemlerine entegre, verimli ve fizibıl raylı sistem hatları tasarlayarak sizlere yardımcı oluyoruz.

Ulaşım Planlaması
ve Kentsel Ulaşım

Ulaşım Modelleme Hizmetleri

Ağ ve talep modellemesi, beklenen trafik akımının analizi, toplu taşıma servislerinin planlanması için ulaşım stratejileri ve çözümleri geliştirerek sizlere yardımcı oluyoruz.

Ulaşım Yatırım Danışmanlığı

Ulusal ve yerel ölçekteki ulaşım yatırımlarına yönelik ulaşım modellemeleri ile yapılacak yatırımların tespiti, önceliklendirilmesi ve maliyetlendirilmelerini yaparak doğru yatırımın hayata geçirilmesi için sizlere yardımcı oluyoruz.

Bölgesel Trafik Çözümleri

Kronikleşmiş trafik problemlerinin yaşandığı bölgelerde veya büyük ölçekli yolculuk talebi oluşturan (Hastane, AVM, Liman vb.) yatırımlarda bölgenin trafik kurgusunun analiz edilip bölgesel veya noktasal çözüm önerileri geliştirerek sağlıklı bir trafik kurgusu için sizlere yardımcı oluyoruz.

Toplu Taşıma Optimizasyonu

Kentlerin değişen dinamik yapısından kaynaklanan ulaşım ihtiyaçlarını big data (büyük veri) kullanımı ve yolculuk modellemeleriyle yüksek verimlilikte ve doğru frekansta kurgulayarak toplu taşıma sistemleri tasarlayarak sizlere yardımcı oluyoruz.

Raylı Sistem Yatırım Danışmanlığı

Kent içi yolculuklar ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda toplu taşıma sistemlerine entegre, verimli ve fizibıl raylı sistem hatları tasarlayarak sizlere yardımcı oluyoruz.

KENTSEL PLANLAMA VE İMAR HİZMETLERİ

KENTSEL PLANLAMA VE İMAR HİZMETLERİ

Plan Değişikliği (Tadilatı)

Çevre Düzeni Planlarının (Bakanlık tarafından), Nazım veya Uygulama İmar Planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasında problem çıkan durumlarda; üst ölçekli planlar ve planın kendisini değerlendirerek, planın tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi amacıyla hazırlanan/teklif edilen planlardır.

İmar Danışmanlığı

Tüzel veya gerçek kişilerin taşınmazlarının plan veya yatırım aşamalarında haklarının korunması ve/veya arttırılmasına yönelik yapılan düzenli takip ve danışmanlıklardır. Aynı zamanda tüzel ve gerçek kişilerin yatırımlarını gerçekleştirme aşamasında ilgili taşınmazın plan durumu, yapılaşma koşullarını tespit edilmesini ve danışanın doğru şekilde yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulama İmar Planı

Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve 1/1000 ölçekli olan plandır. Yapılaşma şartları (yapının kaç m² olacağı, yüksekliği, bahçe mesafeleri, cephe mesafeleri vb.) bu planda belirlenir.

Nazım İmar Planı

Çevre Düzeni Planının (var ise) genel kararlarına uygun olacak biçimde kentte ki arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini (konut, ticaret, otel, sanayi, depolama, büyük yeşil alanlar vb.), gelecekteki nüfus yoğunluklarını (inşaat emsal kararları),kentsel ve kırsal gelişme alanlarının yön ve büyüklüklerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, büyükşehir belediyelerinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte hazırlanan planlardır.

Çevre Düzeni Planı

Ulusal ve bölgesel ölçekteki plan kararlarına uygun olarak kentin konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararların nüfus ve istihdam projeksiyonlarını dikkate alarak belirlendiği planlardır.

Mekansal Strateji Planı

Ekonomik, sosyal ve çevre politikaları ile stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan planlardır.

Kentsel Dönüşüm

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi ve bölgenin ekonomik, fiziki ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesine yönelik kapsamlı ve bütünleşik eylem planı çalışmalarıdır.

KENTSEL PLANLAMA VE
İMAR HİZMETLERİ

Plan Değişikliği (Tadilatı)

Çevre Düzeni Planlarının (Bakanlık tarafından), Nazım veya Uygulama İmar Planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasında problem çıkan durumlarda; üst ölçekli planlar ve planın kendisini değerlendirerek, planın tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi amacıyla hazırlanan/teklif edilen planlardır.

İmar Danışmanlığı

Tüzel veya gerçek kişilerin taşınmazlarının plan veya yatırım aşamalarında haklarının korunması ve/veya arttırılmasına yönelik yapılan düzenli takip ve danışmanlıklardır. Aynı zamanda tüzel ve gerçek kişilerin yatırımlarını gerçekleştirme aşamasında ilgili taşınmazın plan durumu, yapılaşma koşullarını tespit edilmesini ve danışanın doğru şekilde yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulama İmar Planı

Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve 1/1000 ölçekli olan plandır. Yapılaşma şartları (yapının kaç m² olacağı, yüksekliği, bahçe mesafeleri, cephe mesafeleri vb.) bu planda belirlenir.

Nazım İmar Planı

Çevre Düzeni Planının (var ise) genel kararlarına uygun olacak biçimde kentte ki arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini (konut, ticaret, otel, sanayi, depolama, büyük yeşil alanlar vb.), gelecekteki nüfus yoğunluklarını (inşaat emsal kararları),kentsel ve kırsal gelişme alanlarının yön ve büyüklüklerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, büyükşehir belediyelerinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte hazırlanan planlardır.

Çevre Düzeni Planı

Ulusal ve bölgesel ölçekteki plan kararlarına uygun olarak kentin konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararların nüfus ve istihdam projeksiyonlarını dikkate alarak belirlendiği planlardır.

Mekansal Strateji Planı

Ekonomik, sosyal ve çevre politikaları ile stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan planlardır.

Kentsel Dönüşüm

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi ve bölgenin ekonomik, fiziki ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesine yönelik kapsamlı ve bütünleşik eylem planı çalışmalarıdır.

TAKIM

TAKIM

Nupel Buluttekin Gürel

Şehir Plancısı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Bahattin Selman Paça

Yüksek Şehir Plancısı

Nupel Buluttekin Gürel

Şehir Plancısı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Bahattin Selman Paça

Yüksek Şehir Plancısı