Toggle Switch with HTML
Toggle Switch with HTML

Hakkımızda

Hakkımızda

Dynamic Planning Studio

Dynamic Planning Studio

2021 yılında kurulan DPStudio hızla gelişen bilgi çağında, farklı disiplinleri organize ederek, geçmiş ve gelecek arasında köprü niteliği görmeyi hedeflemektedir.

Studio, alanında uzman danışman kadrosu ile veri, bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyen, kapsayıcı ve geliştirilebilir bir hizmet ağı sunmaktadır.

Amacımız “Veriden Geleceğe” vizyonu altında, dijitalleşen dünyada değişkenlik gösteren koşullara fonksiyonel, analitik ve estetik çözümler getirebilen, çevre ve ekolojik değerler ile uyumlu, üretken ve yaşanabilir mekanlar üretmektir. Ekonomik etkinliklerde sürdürülebilirlik ilkesi benimsenerek, veri ve analizin gücü ile çeşitli sektörlerde karar verme süreçlerini iyileştirmek ve fizıbıl yatırım kararlarını destekleyecek çıktılar sunmaktır. 

Nupel Buluttekin Gürel

Şehir Plancısı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Bahattin Selman Paça

Yüksek Şehir Plancısı

Nupel Buluttekin Gürel

Şehir Plancısı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Bahattin Selman Paça

Yüksek Şehir Plancısı